Avís legal

TITULARITAT

D’acord amb la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, indiquem les següents dades de titularitat d’aquest web:


 • Titular: FEDERACIÓ AVICOLA CATALANA – FAC
 • CIF:
 • Adreça: Via Laietana, 36, pral 3ª , 08003 Barcelona
 • Telèfon: 93.268.06.31
 • Correu electrònic: info@federacioavicola.org

 • Dades registrals: Associació empresarial inscrita amb el número 777900353 al Registre de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.  OBJECTE

  Aquest web té per finalitat oferir informació relacionada amb les activitats, continguts i serveis de la FAC i dels seus socis, així com informacions generals relatives al sector agroalimentari.  CONDICIONS D’ACCÈS I US DE LA WEB

  - L’accés i us del web és gratuït pels usuaris i amb caràcter general, no exigeix registre previ d’aquells; llevat de l’accés a certes informacions o serveis que precisaran d’aquest registre previ mitjançant la corresponent clau d’accés que serà exclusivament personal i quin ús no es podrà cedir a tercer.

  - La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquest web i que es realitzi sense l’autorització prèvia de la FAC, constitueix una infracció castigada per la normativa vigent.

  - Els noms, denominacions i logotips exposats en aquest web tenen la consideració jurídica de marques comercials protegides i/o registrades.

  - La FAC no es fa responsable de la indeguda utilització dels continguts d’aquesta pàgina web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

  - La FAC no es fa responsable dels continguts, ni les dades que es puguin recollir en el web que no hagin estat elaborades per ella mateixa, ni de les contingudes en enllaços a tercers que apareguin en el seu web.  POLITICA DE PRIVACITAT

  - De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la FAC informa als seus socis de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per ella i sota la seva responsabilitat que inclou totes les dades facilitades pel soci.

  - En virtut de l’autorització conferida pel soci, aquestes dades, llevat de les bancàries, comptables i financeres i aquelles altres expressament excloses, podran ser publicades en aquest web.

  - La FAC adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i amb la finalitat d’evitar-ne accessos no autoritzats o la seva manipulació, pèrdua i tractament no autoritzat, tenint en tot cas sempre en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan exposades.

  - Els socis tenen reconeguts els drets que els hi confereix la LOPD d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

  - La FAC es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives i/o jurisprudencials, així com a les innovacions tècniques que es puguin produir.

Torna el Benvinguts a Pagès

Us recordeu de la pregunta Els ous neixen a la nevera? Era una de les frases de la presentació de l'edició de l'any passat del Benvingut a Pagès, una activi... Veure més +

El registre de les granges d'autoconsum

El DARP acaba d'establir un procediment simplificat per a que les petites granges d'autoconsum compleixen amb l'obligació que tenen d'estar registrades.

El fet de... Veure més +